BYEN BYR PÅ

bysykkel

Elvebredden_kunstpark

Flydagen_kjeller

lsk

byfesten_logo_2013

kjeller_flyplass

Skedsmo_bluesklubb

skedsmo_viseklubb_logo

Lillestrm_jazzklubb

gamlelillestrom

storbandfestival

friidrettsmuseet

Folkets_hus

Turistkontoret_Varsom

telefon

For byens beste
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

      visitor counter

Det var livlig aktivitet på Lillestrøm Torv i 1919. På det gamle kortbildet ser vi også Vekta, Lillestrøm kommunehus og Lillestrøm Conditor til høyre. Fredag 19. februar 1981 ble kommunehuset totalskadet av brann. Bygget ble deretter revet. Med brannen mistet Lillestrøm også sitt eneste offentlig pissoar, som var i kjelleren på kommunehuset. Sommeren 2003 ble det som var igjen av gammel trehusbebyggelse på torget revet. Knapt ett år etter var bolig- og forretningsbygget Solsiden på plass. Under torvet er det parkeringshus med plass til 275 biler, fordelt på to etasjer.  Det var bedriften Lillestrøm Torvmose som i 1887 ga denne store plassen til stedets innbyggere. Tomten fikk navnet Torvet. Hit ble bøndene invitert for å selge varene sine. Også i dag hender det at bønder og andre stiller opp med sine produktene på enkelte dager. Men dagens torghandlere kjemper om oppmerksomheten med de mange matvarebutikkene i byen, som på sin side frister med et rikelig utvalg og lange åpningstider.
102_Torvet_1919
102_torvet_2016

 

Mye har skjedd på Lillestrøm stasjon i løpet av 111 år. Jernbanestasjonen ble offisielt åpnet 1. september 1854, da Norges første jernbane, Hovedbanen, sto ferdig. Den første stasjonsbygningen lå på andre siden av Nitelva. Bygningen var på størrelse med et lite enetasjes bolighus. 3. oktober 1862 ble stasjonen flyttet over elva til Lillestrøm. I 1929 stod det nye stasjonsbygget ferdig, og klar for å overta funksjonene bygningen på kortbildet hadde hatt. Den nye stasjonsbygningen ble tatt i bruk 1933 og offisielt åpnet året etter. Lillestrøm stasjon er landets tredje største trafikknutepunkt etter Oslo S. og Nasjonalteateret. Togtasjonen ligger 20,95 kilometer fra Oslo, og er 109 meter over havet. Dagens stasjon i Lillestrøm ble re-åpnet i 1998 da Gardermobanen kom. Kongsvingerbanen grener av fra Hovedbanen på Lillestrøm.
101_Lillestrm_stasjon_1905
101_Lillestrm_stasjon_2016

 

DS Strømmen trafikkerte Øyeren med passasjerer og gods i mer enn seksti år fram til 1927. Båten ble bygget av Norsk hovedjernbane på Akers mekaniske verksted1865, og skulle være en direkte fortsettelse av hovedjernbanen som i 1854 gikk fra Christiania (Oslo) til Eidsvoll via Lillestrøm. Det ble gravd en 170 meter lang kanal fra Nitelva mot stasjonen. På denne måten kunne folk reise med toget fra Kristiania til Lillestrøm og gå tørrskodd ombord i båten. Når last og passasjerer var på plass, bakket DS Strømmen ut med Rudsberget som siktepunkt.  Båten ble raskt meget populær. Det første året løste over 18.000 mennesker billett. På denne tiden hadde Lillestrøm knappe 2000 innbyggere. «Strømmen» gikk vekselvis med varer og gods, passasjerer og gods. Dette var den første båten på Øyeren som ble drevet fram med propell. De andre dampbåtene av denne typen båtene gikk med skovler, slik vi ser på «Skipladner». Hovedjernbanen solgte båten til et privat selskap i 1889. DS Strømmen ble solgt til Christiania Spigerverk i 1928, og endte sine dager som spiker.  På slutten av 1950-tallet ble kanalen gravd igjen. I 2008 startet arbeidet med bolig- og forretningsbygget Kanalveien nummer 1- 23. Bygningen, som kan sees til venstre i bildet fra 2016, er delvis plassert over den gamle kanalen.
100_kanalen_1919
100_kanalen_2016

 
Byen i bilder
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
bttur_yeren
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2015
Minilager_Lillestrm
tvst_300
byfesten_lang_logo
backstagemusikk

kirkesok

Snublestein

LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES

logo_Lillestrm_turistkontor
LOGO_Lillestrmfoto
Hammering_logo