BYEN BYR PÅ

bysykkel

Elvebredden_kunstpark

Flydagen_kjeller

lsk

byfesten_logo_2013

kjeller_flyplass

Skedsmo_bluesklubb

skedsmo_viseklubb_logo

Lillestrm_jazzklubb

gamlelillestrom

storbandfestival

friidrettsmuseet

Folkets_hus

Turistkontoret_Varsom

telefon

For byens beste
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

website hits counter

Sykkel_Lillestrm_2_2016
Gjennom satsing på gang- og sykkelveier har Lillestrøm blitt kåret til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016 av Syklistenes Landsforenings medlemmer. Les mer...

– Når du sykler bestemmer du selv når du skal komme fram. Kjører du bil kan du ende opp i bilkø, og da er det andre som bestemmer når du skal komme fram, sier  sykkelentusiast og avdelingsingeniør Frode Hofset ved Planavdelingen i Skedsmo kommune.

sykkelmannen_skoedsmo_kommuneNORGES BESTE SYKKELBY
Om medlemmene sykkelforeningen er like fornøyde med å sykle i Lillestrøm, kan byen bli Norges beste sykkelby for 5. gang. Syklistenes Landsforening opplyser at svaret på hvilken by som blir kåret til den beste sykkelbyen først vil være klart 22. september. I kåringen blir 1500 medlemmer spurt om sykkelforholdene i sin by.

– Blir Lillestrøm Norges beste sykkelby i 2016?
(Saken ble skrevet før byen nok en gang ble kåret til Norges beste sykkelby)

– Jeg vet ikke. Vi hadde et bra forsprang sist på grunn av at de fine sykkelfeltene i sentrum. Og vi prøver å følge opp med å tilrettelegge for sykling, sier Frode Hofset.

Ut fra tilbakemeldinger Hofset har fått fra fornøyde syklister tror han at Lillestrøm også i år tar tittelen Norges beste sykkelby. Men  helt sikker er han ikke siden det også i andre byer jobbes for å tilrettelegge for mer bruk av sykkel.

– Her er det lett å sykle. Det er veldig flatt, og så har vi mange sykkelveier langs de store trafikkårene. I tillegg har vi mange sykkelparkeringer. Vi legger opp til at det skal være pratisk og fordelaktig å sykle. Jeg synes at sykkel er det mest praktiske fremkomstmiddelet i byen siden du kan sette fra deg sykkelen nesten over alt. Når du setter deg på sykkelen blir du heller ikke hindret av køer, forklarer Hofset.

Sykkel_Lillestrm_3_2016SKILTET SYKKLERUNDER
– Mange forteller oss at de har syklet etter skiltingen til både den lille og stor sykkelrunden. Den store- og lillesykkelrunden passer godt for småbarnsfamilier og for folk som skal sykle en kort tur uten for store anstrengelser. Vi har ellers mange andre sykkelruter i kommunen. De som har syklet alle disse er kanskje litt stolte over seg selv, sier avdelingsingeniøren.

Den minste runden er på 5,6  kilometer. Den store er på 10,8 kilometer. Skedsmo kommune opplyser på sine nettsider at Markadatabasen gir god informasjon og tips om sykkelruter i vårt område. Du finner også sykkelruter i Skedsmo på kommunens online sykkelkart, eller du kan hente et gratis papirkart på Rådhuset.

– Vi har planer om å skilte mange sykkelrunder etter hvert. Da vil rundene også bli lagt til Skedsmokorset og Leirsund. 

Sykkelentusiasten forteller at alt som kan være med på å få folk til å bruke sykkelen er bra. Når det er fint vær kan man for eksempel stoppe på Nebbursvollen og ta et bad underveis, tipser han. Det meste av rundene er lagt til gang- og sykkelveiene, bortsett fra i bysentrum der det er egne felt for syklister.

– Når du sykler på gang- og sykkelveiene skal du ta hensyn til fotgjengere. Du bør gi et pling i bjella når du nærmer deg gående slik at de blir oppmerksom på at det kommer en syklist. Skal du passere en fotgjenger skal det sykles i gangfart, slik er reglene, forteller avdelingsingeniøren.

Sykkelfeltmerking_august_2016_P1040208
ANBEFALER SYKKELFELT
Av og til får kommunen telefoner fra folk som varsler om at det sykles for fort på fortauene. Frode Hofset anbefaler at de merkede sykkelfeltene brukes, blant annet for å øke tryggheten for syklisten selv.

– Det er veldig irriterende å se at syklister sykler på fortauene når det er et oppmerket sykkelfelt ved siden av. Det er tross alt tryggere å sykle i oppmerkede sykkelfelt fordi bilistene lettere ser syklisten. Sykler du på et fortau og plutselig hopper ut i veien er faren mye større for å bli truffet av en bil. I sykkelfeltet har du samme rettigheter som kjørende, men når du krysser veien fra fortauet kan du oppleve at det vrenger inn en bil foran deg.

– Hvordan fungerer bysykkelordningen?
– Mange bruker disse syklene, men flere kunne sikkert ha brukt syklene. Stativene på de fem sykkelstasjonene skal verken være tomme eller fulle. Dermed har man muligheten til å bruke sykkelen i sin daglige ferdsel og gjøre dagen litt enklere.

Hofset forteller at hvis innbyggerne tar sykkelordningen med i sine reisevanene vil bysykkelen kunne være et godt alternativ til bil.

– Å sykle er dessuten veldig hyggelig. Du sykler av gårde og kan høre på fuglekvitter mens du kjører forbi bilkøen, sier Hofset.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYKKELFELT OG KJØREBANE

Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til vegtrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy når du sykler i kjørebanen, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt.

KRYSSING AV VEI
Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du ikke er på forkjørselsregulert vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.

GANG- OG SYKKELVEI
På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt. Men om du går av sykkelen og triller, vil bilene ha vikeplikt for deg som fotgjenger.

Kilde: Statens Vegvesen/Skedsmo kommune
Les mere: Trafikkregler for syklister
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sykkel_Lillestrm_4_2016
SYKKELTELLING: Utenfor Skedsmo rådhus er det satt opp en sykkelteller med informasjonsstolpe. I tillegg finnes det tellere ved Fetveien, Kjeller og Sagdalen. Disse tre er ikke utstyrt med informasjonsstolper. Tallmaterialet går direkte til Statens Vegvesenet.

Sykkelfeltmerking_august_2020_P
SYKKELFELT: Her jobbes det for at syklistene skal få sitt eget felt.

 
Byen i bilder
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
bttur_yeren
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2015
Minilager_Lillestrm
tvst_300
byfesten_lang_logo
backstagemusikk

kirkesok

Snublestein

LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES

logo_Lillestrm_turistkontor
LOGO_Lillestrmfoto
Hammering_logo