BYEN BYR PÅ

Vret_i_Lillestrm

Kunstbjrn_logo
Elvebredden_kunstpark
bysykkel
Flydagen_kjeller
Nitja_NYfront
lsk
byfesten_logo_2013
kjeller_flyplass
Skedsmo_bluesklubb
skedsmo_viseklubb_logo
Lillestrm_jazzklubb
gamlelillestrom
storbandfestival
Turistkontoret_Varsom
friidrettsmuseet

telefon

For byens beste
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

web counter

I 2000 ble bokbutikken, som ble åpnet av Hactor Enes Køhn i 1949, revet for å gi plasstil et forretnings- og boligbygg. Køhn var landets første selvbetjente bokhandel. Påvårparten i 2001 var byggingen godt i gang. Samme år kunne de første beboerne ogbutikkene flytte inn Køhn-kvartalet (tv). I dag holder blant annet Vinmonopolet til idette kvartalet. Nabobygget, i midten av bildet, ble også innhentet av byfornyelsen.Bygningene i dette området ble revet i 2005. To år senere var nærings- og boligbyggetinnflyttingsklar. Teatergata 22 Borettslag består av 35 andelsleiligheter fra 2. til 5. etasje.Første etasje brukes til næringsvirksomhet.
Flere før og nå-bilder finner du her: Lillestrøm før og nå.
storgata2001
Storgata2016

 

På kortbildet var huset til høyre, fram til det ble revet, Lillestrøm Musikkhandel (Solheimsgata 2). Rivingsplanene av dette huset førte til voldsom motstand og sterke protester. Men etter fem års kamp ble det over 100 år gamle huset gjort om til pinneved og fjernet sommeren 2003. Etter rivingen åpenbarte det seg en grå betongvegg som kreative fotballfans benyttet seg av. Lillestrøm fikk dermed et fantastisk flott kunstverk som dekket den grå betongen, til glede og forargelse. I 2016 utgaven ser vi bolig- og butikkbygget Lillestrøm Atrium til venstre. Bygget var innflyttingsklar i 2006. Nå står bygget med LSK-kunstverket og de andre bygningene i kvartalet for tur til å bli revet. Lillestrøm Delta opplyser at kvartalet er ferdigregulert for handel, kontor og bolig. Forventet byggestart var 2. halvår i 2016. Byggeprosessen for Kvartal 8 vil ta fra 18 – 24 måneder.
KOPI_Voldgata_1901
KOPI_0_Voldgata_2016

 

Lillestrøm har en rekke ganger vært utsatt for flom. På det første bildet ser du Kjellergata (Nr. 26 til venstre nr. 22 til høyre) under flommen i 1910. Bilde nr. 2 er tatt September 2018. Veien som kommer inn fra høyre er Markveien. Bildet er tatt i retning Kjeller. 
A_Kjellergata_flom_1910_uF_-_KopiA_Kjellergata_2018_0710_-_Kopi

 

Storgata er den første, store gata i Lillestrøm. Langs denne veien etablerte hovedbebyggelsen seg fra omkring 1880. Storgata het først Måsaveien. I 1888 fikk veien sitt offisielle gatenavn. Til venstre i kortbildet: Lillestrøms guldsmed forretning, boktrykker og redaktør  Martin Ingebregtsens avis, Akershusposten, og  klær- og skobutikken Ingvald Kristensen. Trehuset som hadde tilhørt Kristensen ble byttet ut med betong på 60/70-tallet. I dag befinner restauranten Fratelli seg der butikken Kristensen stod. Romerikses blad hadde sitt bykontor i trebygning  der Akershusposten hadde holdt til. Da byggingen av bolig- og foretningsbygget Byhaven startet opp 13. januar 2005, ble dette huset og en del andre bygg i kvartalet revet. Byhaven var klar for innflytting i slutten av 2006.

104_Storgata__1917
104_Storgata_2016

 

Postkortet fra 1950-tallet viser Bjørnstadgården og klesbutikken til Kolbjørn Andresen i Nittedalsgata 21 til venstre. Bygningen sto innflyttingsklar torsdag 15. desember 1932. Det tre etasjes store bygget ble pusset opp og fikk to ekstra etasjer i 2004. I dag holder en kafé til i 1. etasje i dette karakteristiske praktbygget. Til høyre i postkortmotivet ser du butikken til Johan Fjeldberg. I midten av 1920-årene bygget Fjelberg dette foretningsbygget.  Bygningen ble revet søndag 8. mai 1977 for å gi plass til det som i dag er en del av Lillestrøm Torv kjøpesenter. I 1998 ble betongbygningen en del av Lillestrøm Torv da kjøpesentret ble utvidet. Fjeldberghjørnet var et samlingspunkt - og fikk stedets første lysregulerte kryss. Nittedalsgata ble stengt for biltrafikk mellom Storgata og Solheimsgata da veien ble gjort om til gågate i 2000. Signalene fra byens først lyskryss ble slukket da nedre del av Storgata ble gjort om til gågate i 2008, og offisielt åpnet av ordføreren året etter.
103_Storgata_1955
103_Storgata_1916

 

Det var livlig aktivitet på Lillestrøm Torv i 1919. På det gamle kortbildet ser vi også Vekta, Lillestrøm kommunehus og Lillestrøm Conditor til høyre. Fredag 19. februar 1981 ble kommunehuset totalskadet av brann. Bygget ble deretter revet. Med brannen mistet Lillestrøm også sitt eneste offentlig pissoar, som var i kjelleren på kommunehuset. Sommeren 2003 ble det som var igjen av gammel trehusbebyggelse på torget revet. Knapt ett år etter var bolig- og forretningsbygget Solsiden på plass. Under torvet er det parkeringshus med plass til 275 biler, fordelt på to etasjer.  Det var bedriften Lillestrøm Torvmose som i 1887 ga denne store plassen til stedets innbyggere. Tomten fikk navnet Torvet. Hit ble bøndene invitert for å selge varene sine. Også i dag hender det at bønder og andre stiller opp med sine produktene på enkelte dager. Men dagens torghandlere kjemper om oppmerksomheten med de mange matvarebutikkene i byen, som på sin side frister med et rikelig utvalg og lange åpningstider.
102_Torvet_1919
102_torvet_2016

 

Mye har skjedd på Lillestrøm stasjon i løpet av 111 år. Jernbanestasjonen ble offisielt åpnet 1. september 1854, da Norges første jernbane, Hovedbanen, sto ferdig. Den første stasjonsbygningen lå på andre siden av Nitelva. Bygningen var på størrelse med et lite enetasjes bolighus. 3. oktober 1862 ble stasjonen flyttet over elva til Lillestrøm. I 1929 stod det nye stasjonsbygget ferdig, og klar for å overta funksjonene bygningen på kortbildet hadde hatt. Den nye stasjonsbygningen ble tatt i bruk 1933 og offisielt åpnet året etter. Lillestrøm stasjon er landets tredje største trafikknutepunkt etter Oslo S. og Nasjonalteateret. Togtasjonen ligger 20,95 kilometer fra Oslo, og er 109 meter over havet. Dagens stasjon i Lillestrøm ble re-åpnet i 1998 da Gardermobanen kom. Kongsvingerbanen grener av fra Hovedbanen på Lillestrøm.
101_Lillestrm_stasjon_1905
101_Lillestrm_stasjon_2016

 

DS Strømmen trafikkerte Øyeren med passasjerer og gods i mer enn seksti år fram til 1927. Båten ble bygget av Norsk hovedjernbane på Akers mekaniske verksted1865, og skulle være en direkte fortsettelse av hovedjernbanen som i 1854 gikk fra Christiania (Oslo) til Eidsvoll via Lillestrøm. Det ble gravd en 170 meter lang kanal fra Nitelva mot stasjonen. På denne måten kunne folk reise med toget fra Kristiania til Lillestrøm og gå tørrskodd ombord i båten. Når last og passasjerer var på plass, bakket DS Strømmen ut med Rudsberget som siktepunkt.  Båten ble raskt meget populær. Det første året løste over 18.000 mennesker billett. På denne tiden hadde Lillestrøm knappe 2000 innbyggere. «Strømmen» gikk vekselvis med varer og gods, passasjerer og gods. Dette var den første båten på Øyeren som ble drevet fram med propell. De andre dampbåtene av denne typen båtene gikk med skovler, slik vi ser på «Skipladner». Hovedjernbanen solgte båten til et privat selskap i 1889. DS Strømmen ble solgt til Christiania Spigerverk i 1928, og endte sine dager som spiker.  På slutten av 1950-tallet ble kanalen gravd igjen. I 2008 startet arbeidet med bolig- og forretningsbygget Kanalveien nummer 1- 23. Bygningen, som kan sees til venstre i bildet fra 2016, er delvis plassert over den gamle kanalen.
100_kanalen_1919
100_kanalen_2016

 

Kortet fra 1913 viser Nitelv bru over Nitelva. Anlegget inneholder en lang fylling med stein fra Jenseberget på sagelvsiden. Brua ble bygget i 1911, og ble i starten brukt som gangbru av innbyggerne. Etter hvert ble den utvidet med en kjørebane. Det offisielle navnet ble Nitelv bru. Blant innbyggerne gikk den under navnet Nybrua. Brua ble i 1975 skiftet ut med en ny i betong med underliggende stålplatebærer. På bildet fra 2017 er kunstverket «Lyden av Lillestrøm» satt opp. Den er dessverre lydløs. 
nYbrua_1915
99_Nybrua_2016
Nybrua_2017_P1040855


 

Det gule huset tilhørte forretningsmannen Carl L. Hanssen. Blant gamle lillestrømlinger gikk butikken under navnet glassmagasinet Hanssen. Da byggingen av bolig- og forretningsbygget Byhaven startet opp ble dette huset og en del andre bygninger i kvartalet revet. Før trehuset ble revet, 13. januar 2005, ble det brukt som bykontor for Romerike Blad. Byhaven var klar for innflytting i slutten av 2006. I 2008 ble denne delen av Storgata gjort om gågate. Året etter ble gågaten offisielt åpnet av daværende ordfører Anita Orlund. Under gaten ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og tv-kabler, fjernvarme og kjøling. 
96_Storgata_2003
96_Storgata_2016

 
Byen i bilder
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2015
Minilager_Lillestrm
tvst_300
byfesten_lang_logo
backstagemusikk

kirkesok

Snublestein

LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES

logo_Lillestrm_turistkontor
LOGO_Lillestrmfoto
Hammering_logo