BYEN BYR PÅ

Vret_i_Lillestrm

Kunstbjrn_logo
Elvebredden_kunstpark
bysykkel
Flydagen_kjeller
Nitja_NYfront
lsk
byfesten_logo_2013
kjeller_flyplass
Skedsmo_bluesklubb
skedsmo_viseklubb_logo
Lillestrm_jazzklubb
gamlelillestrom
storbandfestival
Turistkontoret_Varsom
friidrettsmuseet

telefon

For byens beste
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

web counter

I november 1997 bestemte Skedsmo kommunestyre seg for å gi Lillestrøm bystatus. 13. juni 1998 ble bystatusen markert under byfesten i Lillestrøm. I 2010 feiret stedet sitt 150 års jubileum. Lillestrøm hører inn under Skedsmo kommune som har et innbyggertall 47.723 per 1. januar 2010.  Kommunen består av tettstedene Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund.  Byen Lillestrøm har om lag 14.000 innbyggere.

Lillestrøm fikk navnet sitt etter gården Lille Strøm, som ligger i Rælingen ved Nitelva. De første bosetningene kom langs Nitelva på 1600-tallet, men årlige vårflommer satte ofte hus og beitemarker under vann. Etter den siste flommen i 1995 ble det endelig bygd en flomvoll rundt byen. Denne vollen er blitt et svært populært turområde med beplantning og rasteplasser.

Fra 1860-årene
var sagene ikke lenger avhengig av vannkraft og de nye dampsagene ble anlagt i Lillestrøm. Dette årstallet ga grunnlaget for at stedet kunne markere sitt 150 års jubileum i 2010. Dampsagene førte til flere arbeidsplasser og en sterk befolkningsøkning. Lillestrøm ble raskt fylkets største industristed og gav opphavet til navnet Flisbyen.

I 1854 stod jernbanen mellom Christiania (Oslo) og Eidsvoll ferdig.  Jernbanen har helt fra starten vært svært viktig for Lillestrøm for person- og godstrafikken. Fortsatt er stedet et trafikknutepunkt.

Skedsmo kommune ble 1. januar 1908 delt i Lørenskog, Lillestrøm og Skedsmo kommuner.Lillestrøm var egen kommune til og med 1961. 1.1. 1962 slo Lillestrøm og Skedsmo kommuner seg sammen igjen. Skedsmo kommunes rådhus lå på Strømmen inntil nytt rådhus for den sammenslåtte kommunen stod ferdig på Lillestrøm i begynnelsen av 1990-tallet.

 
Byen i bilder
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2015
Minilager_Lillestrm
tvst_300
byfesten_lang_logo
backstagemusikk

kirkesok

Snublestein

LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES

logo_Lillestrm_turistkontor
LOGO_Lillestrmfoto
Hammering_logo