BYEN BYR PÅ
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
For byens beste
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

web counter

I november 1997 bestemte Skedsmo kommunestyre seg for å gi Lillestrøm bystatus. 13. juni 1998 ble bystatusen markert under byfesten i Lillestrøm. I 2010 feiret stedet sitt 150 års jubileum. Lillestrøm hører inn under Skedsmo kommune som har et innbyggertall 47.723 per 1. januar 2010.  Kommunen består av tettstedene Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund. Byen Lillestrøm har om lag 14.000 innbyggere.

Lillestrøm fikk navnet sitt etter gården Lille Strøm, som ligger i Rælingen ved Nitelva. De første bosetningene kom langs Nitelva på 1600-tallet, men årlige vårflommer satte ofte hus og beitemarker under vann. Etter den siste flommen i 1995 ble det endelig bygd en flomvoll rundt byen. Denne vollen er blitt et svært populært turområde med beplantning og rasteplasser.

Fra 1860-årene
var sagene ikke lenger avhengig av vannkraft og de nye dampsagene ble anlagt i Lillestrøm. Dette årstallet ga grunnlaget for at stedet kunne markere sitt 150 års jubileum i 2010. Dampsagene førte til flere arbeidsplasser og en sterk befolkningsøkning. Lillestrøm ble raskt fylkets største industristed og gav opphavet til navnet Flisbyen.

I 1854 stod jernbanen mellom Christiania (Oslo) og Eidsvoll ferdig.  Jernbanen har helt fra starten vært svært viktig for Lillestrøm for person- og godstrafikken. Fortsatt er stedet et trafikknutepunkt.

Skedsmo kommune ble 1. januar 1908 delt i Lørenskog, Lillestrøm og Skedsmo kommuner.Lillestrøm var egen kommune til og med 1961. 1.1. 1962 slo Lillestrøm og Skedsmo kommuner seg sammen igjen. Skedsmo kommunes rådhus lå på Strømmen inntil nytt rådhus for den sammenslåtte kommunen stod ferdig på Lillestrøm i begynnelsen av 1990-tallet.

Og ikke nok med det: En ny kommunereform seilte inn fra høyre. Kommuner skulle sammenslåes. Og som alltid i det demokratiske Norge ble innbyggerne spurt om deres mening om en sammenslåing av kommunen i en folkeavstemming. Folket stemte i mot dette i alle tre kommunene. Men 1. januar 2020 ble kommunene Fet, Skedsmo og Sørum likevel slått sammen og fikk navnet Lillestrøm kommune

 
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
Usikker_vitenskap_Steven_E_Koonin
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
tvst_300
Minilager_Lillestrm
Bookis
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Monsens_revelje
Snublestein
Document
Festningsverk
Hverdagsprepping
Ja_til_kontanter_p_Facebook
The_Global_Walkout_s
SwebbTv
Faktisk_Waybackmachine_2023
Human_rights_service_Norway
flyradar
Klimarealistene_logo


GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
Usikker_vitenskap_Steven_E_Koonin
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
tvst_300
Minilager_Lillestrm
Bookis
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Monsens_revelje
Snublestein
Document
Festningsverk
Hverdagsprepping
Ja_til_kontanter_p_Facebook
The_Global_Walkout_s
SwebbTv
Faktisk_Waybackmachine_2023
Human_rights_service_Norway
flyradar
Klimarealistene_logo