BYEN BYR PÅ
Vret_i_Lillestrm
Luftkvalitet_i_Lillestrm_offentlig_informasjon
Elvebredden_kunstpark
byfesten
bysykkel
Romerike_Sparebank
Nitja_NYfront
Flydag
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
LOGO_bevarkjellerflyplass
Skedsmo_bluesklubb
skedsmo_viseklubb_logo
Lillestrm_jazzklubb
Tidsmaskinen
Turistkontoret_Varsom
facebook_Byen_vr_Lillestrm
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
gamlelst
storbandfestival
friidrettsmuseet
telefon

 

For byens beste
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

web counter

bygninger_21
Skedsmo rådhus: Slik har du neppe sett rådhuset tidligere? Men bildet lyver litt. En liten vannpytt ble en stor innsjø. Alle fotos: Roy Robin Mortensen

bygninger_2
Ingen kommentar.

bygninger_5
Doktorgården: Bygget i 1884 som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl Bjurstedt. Bygningen ble restaurert på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA.

bygninger_4
bygninger_6
Lillestrøm stasjon er Norges tredje største trafikknutepunkt etter Oslo S og Nasjonalteatret. Stasjonen ble åpnet i 1854 med en stasjonsbygning som lå i Rælingen, på andresiden av Nitelva.. Bygningen på bildet ble tatt i bruk i 1934. Stasjonen ligger 109 moh.

bygninger_7
Kirkegata 10: Her har det vært diverse foretak opp gjennom årene. Siste ut var tannlege Simonsen som holdt til i 2. etasje. Om en stund skal dette bygget rives og erstattes av en betonkloss.

bygninger_8
Thon hotell ved siden av Lillestrøm varemesse ruver godt i terrenget
bygninger_9
Voldgata 1

bygninger_10
Fjeldberghjørnet i krysset Storgata/ Nittedalsgaten.

bygninger_11
Her flyttes Bergersens snekkerverksted til Kirkegata og Gamle Lillestrøm

bygninger_13
bygninger_14
bygninger_15
Solheimsgata.

bygninger_16
bygninger_17
bygninger_18
Skedsmo kommune i samarbeid med byutviklere planlegger et nytt bysentrum. Det gamle huset i Gjerdrumsgata 17, fra 1923, står i fare for å bli revet og erstattet av 8 etasjer i betong og glass. Men utbyggerne møter kraftig motstand.

bygninger_20
Voldgata 3: Tidligere var dette huset blant annet klesbutikk og matvarebutikk. Fredag morgen 9. september 2005 begynte det å brenne i trebygget. En matvarebutikk hadde da for en måneds tid siden flyttet ut og huset fungerte som lager. Bygget ble revet etter brannen og nå er det parkeringsplass der huset sto.
bygninger_19
Kirkegata 10: Bygningen er oppført i rundt 1870 og videre påbygd i 1880 og 1908. Bygningen er verneverdig og blir i 2010 tilbakeført til opprinnelig stand og utsmykning. Arealet rundt skal bli park.

bygninger_22
bygninger_27
Slik ser Kirkegata 10 ut etter oppussingen. Bygget ble jo riktig lækkert. Bildet er tatt søndag 26. september 2010.

bygninger_26
bygninger_25
bygninger_23
Landstadsgata 10. Bedrifts og skolebygg.

bygninger_24
Huset i Bjørnsons gate 26 ut i 2011. Ubebodd og kanskje er vernet, fra oppussing?

bygninger_28
  Til høyre ser du litt av det som var Marcus Foseid sin forretning. Lillestrøm poståpneri ble etablert i dette huset i 1890. Og fra 1892 var dette stedets postkontor.Telegrafen til venstre. Dette var Televerkets Lillestrømsentral 1927 – 1987. I 1954 var Lillestrøm blant de første i landet som fikk automatisk telefonsentral. Telebygget ble ble restaurert på begynnelsen av 1990-tallet.
bygninger_29
En sjåfør klarte å kjøre inn i dette trafikklyset. Sjåføren stakk selvsagt av.

bygninger_30
Lillestrøm stasjon.

bygninger_31
Tror du at dette er den eneste turistinformasjonen Skedsmo kommune byr på? Nei, kommunen gav for noen år siden også ut et turistkart.

bygninger_32
Bussterminalen.

bygninger_34
Lillestrøm stasjon er Norges tredje største trafikknutepunkt etter Oslo S og Nasjonalteatret. Stasjonen ble åpnet i 1854 med en stasjonsbygning som lå i Rælingen, på andresiden av Nitelva.. Bygningen på bildet ble tatt i bruk i 1934. Stasjonen ligger 109 moh.

bygninger_33
Marcus Foseids hus i Storgata nr. 5. Lillestrøm poståpneri ble etablert i dette huset i 1890. Og fra 1892 var dette stedets postkontor.

bygninger_35
Bare maskinhuset står igjen etter sagbrukseventyret i Lillestrøm. Dampsaghuset ble bygget i 1899. Byggningen og dampmaskinen står igjen som et kulturminne etter Lillestrøms sagdriftperiode fra 1860 til 1965. Bygget tilhørte Lillestrøm Dampsag & Høvleri.

bygninger_36
Lurkahuset er i laftet tømmer, og er muligens bygget på slutten av 1700-tallet. Huset sto på Trulstopp som lå under gården Sørum. Huset ble i 1860 tatt av flommen. Plassfolket flyttet inn igjen der det ble liggende, Nesgata 8. Anne og Hans Jensen Lurka og deres 8 sønner bodde i huset på den tiden. Senere er huset flyttet til dampsagtomta, nær Skedsmo rådhus, i regi av Lillestrøm Historielag.

bygninger_37
Lillestrøm Dampsag & Høvleris bestyrerbolig. Brogata 1.
bygninger_38
Bergersen snekkerverksted
hos Gamle Lillestrøm BA ble Lillestrøms første museum under byfesten 2011. Snekkerbua ble bygget i 1934 og var i bruk helt til 1984. Telefonkiosken ved inngangen ble tegnet og satt i produksjon i 1933. I dag er 100 slike telefonkiosker fredet. 99 av dem er i daglig bruk. Totalt ble det laget 9000 røde telefonkiosker, og du kunne finne en slik overalt i by og bygd. Boksen hos Gamle Lillestrøm er gjort i stand slik den sto i 1970- og 80-årene, den er kun et museumsobjekt.

bygninger_39
Doktorgården i Kirkegata 2 ble reist i 1884 som bolig og kontorer av Lillestrøms første fastboende lege, Carl Bjurstedt. Bygget ble restaurert på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA.

bygninger_40
Lillestrøm Torg kjøpesenter.

bygninger_41
Telegrafen i Storgata 7: Telegrafverkes Lillestrømsentral, 1927 – 1987. Her fikk Lillestrøm automatisk telefonsentral i 1954, som en av de aller første i landet. Bygget ble restauret på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA. Her kunne du helt fram til 1992 ringe fra telefonbokser inne i dette bygget.

 
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
Bergfruene_advokatselskab
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
tvst_300
Minilager_Lillestrm
Bookis
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Monsens_revelje
Snublestein
Document
Festningsverk
Hverdagsprepping
Ja_til_kontanter_p_Facebook
The_Global_Walkout_s
SwebbTv
Faktisk_Waybackmachine_2023
Human_rights_service_Norway
flyradar
Klimarealistene_logo
Robert_W._Malone_Myndighetene
Usikker_vitenskap_Steven_E_Koonin
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
tvst_300
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk