BYEN BYR PÅ
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
Vret_i_Lillestrm
Elvebredden_kunstpark
Nitja_NYfront
bysykkel
Flydagen_kjeller
gamlelillestrom
byfesten_logo_2013
Lillestrm_bibliotek
Norges_varemesse_Lillestrm
Skedsmo_bluesklubb
storbandfestival
Lillestrm_jazzklubb
skedsmo_viseklubb_logo
friidrettsmuseet
LOGO_bevarkjellerflyplass
Romerike_Sparebank
Lillestrm_Foto_facebook
Lillestrm_turistkontor_Lillestrm
Bevar_kjeller_flyplass_logo_2022
Turistkontoret_Varsom
telefon
Tidsmaskinen
For byens beste
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

web counter

Sørum skolen sto ferdig i 1902. Det første året hadde skolen 122 elever og to lærere. I 1913 var tallet kommet opp i 286 elever. I 1915 var skole blitt for liten, og da Bruksskolen ble solgt til Lillestrøm kommune og gjort kommunal skole i 1918, ble behovet for ny skole forsterket. I 1922 sto Volla skole ferdig. Elevene fra 4. til 7. klasse på Sørum skole ble flyttet over til Volla skole. Sørum skole ble erstattet av Vigernes skole i 1957. Skolen ble i noen år benyttet av flere frivillige organisasjoner. Fra 1970-åra har den tidligere skolebygningen blitt brukt som barnehage.
63_Srum_skole_1930
1_63_Srum_skole_2014

 

Folkets Hus i Storgata 46 ble tatt i bruk i 1915 da Lillestrøm kommunale kinomatografer startet med filmfremvisninger. Bygningen har blitt benyttet til politiske møter og fest. Fram til huset ble revet ble det ofte arrangert dansefester med levende musikk der i helgene. Området er blitt som resten av byen, ikke til å kjenne igjen.
66_Folkets_Hus_1915
1_66_Folkets_hus_2014

 

Parken sto ferdig til bruk i 1927. Den er en av de eldste parkene i byen. I 1930 ble musikkpaviljongen bygget etter at Lillestrøms Sang- og musikkforeninger hadde samlet inn penger. Parken er sentralt plassert i boligområdet på Vigernes øst i Lillestrøm, nær Lillestrøm barnehage (tidligere Sørum skole). På utvalgte sommerkvelder arrangeres konserter og sangkvelder her.
64_Srumsparken_1935
1_64_Srumsparken_2014

 

Skolen ble tatt i bruk i 1922, og er byens eldste skole. Skoleparken sto ferdig i 1931. Det 9.5 måls store området parken og skolen ligger på var eid av Lillestrøm Torvstrøfabrikk. Da behovet for en ny skole meldte seg kjøpet kommunen området for 11.000 kroner i 1916. I 1990-åra ble det foretatt en større modernisering av skolen. Den sjudelte barneskolen hadde i 2011 440 elever fordelt på 19 klasser. Skolefritidsordningen har omkring 160 elever.
62_Volla_skole_1922
1_62_Volla_skole_2014

 

I kortbildet ser du butikken Carl L. Hanssen til høyre. Blant lillestrømlinger gikk butikken også under navnet glassmagasinet Hanssen. Da byggingen av bolig- og foretningsbygget Byhaven startet opp ble dette huset og en del andre bygg i kvartalet revet. Før trehuset ble revet, 13. januar 2005, ble det brukt som bykontor for Romerike Blad. Byhaven var klar for innflytting i slutten av 2006. I 2008 ble denne delen av Storgata gjort om gågate. Året etter ble gågata offisielt åpnet av daværende ordfører Anita Orlund. Under gaten ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og tvkabler, fjernvarme og kjøling. Offisielt kostet gågata i overkant av 50 millioner kroner.
61_storgata_1922_kopi
61_storgaten_2014_-_Kopi

 

Lillestrøm er kjent for å ha blitt utsatt for flere store flommer. Både i 1966 og 1967 var det storflom. Lillestrømlingen Henrik Evensen tok dette sort/hvitt-bildet i 1967. Det store huset i midten er Voldgata nummer 58. Flere av stedets gater var under vann. Enkelte steder måtte folk ta seg fram til hjemmene sine med båt. Men det var først etter flommen i 1995 at politikerne, etter mange lange diskusjoner, endelig bestemte seg for å bygge en flomvoll langs Nitelva. Fire år senere sto flomvollen ferdig. Prislapp: 75 millioner kroner.
60_Voldgata_58_1967_-_Kopi
60_Voldgata_58_2014_-_Kopi

 

Volla Skole ble tatt i bruk i 1922, og er byens eldste skole. Skoleparken sto ferdig i 1931. Det 9.5 måls store området parken og skolen ligger på var eid av Lillestrøm Torvstrøfabrikk. Da behovet for en ny skole meldte seg kjøpet kommunen området for 11.000 kroner i 1916. Opp gjennom årene har parken gjennomgått små forandringer. Våren 2013 ble noen av de eldste treerne, som var utsatt luseangrep og råteskader, saget ned. På vintertid sprøytes grusbanen med vann. Når vannet fryser til is kan parken by på en liten skøytebane.
59_Skolepark_Volla_skole_1931_-_Kopi
59_Skolepark_Volla_skole_2014_-_Kopi

 

Lillestrøm kommunes administrasjonsbygning fra 1909 til 1962 (Der Lillestrømbanken holder til i dag). Bygget av Øl- & Vinsamlaget i 1903. Mandag 9. februar 1981 ble bygningen totalskadet av brann, og måtte rives. Med brannen mistet også Lillestrøm sitt eneste offentlig pissoar, som var i kjelleren. Nabobygget er A. Johansen Lillestrøm Conditori. I 2014 utgaven av torvet er de gamle trebygningene blitt erstattet av bolig- og foretningsbygget Solsiden. Sommeren 2003 ble det som sto igjen av gamle trebygninger revet. Ett år etterpå var Solsiden på plass. Legg merke til lysstolpen i begge bildene.
58_Torvet_1915_-_Kopi
58_torvet_2014_-_Kopi

 

Det har skjedd store forandringer i Storgata i løpet av 110 år. I trebygningen til venstre holdt klær- og skobutikken Ingvald Kristensen til. Senere flyttet butikken Gusta Olsen inn. Trehus ble byttet ut med betong på 60/70-tallet. I dag befinner restauranten Fratelli seg der det vesle trehuset sto. Storgata er den første, store gata i Lillestrøm. Langs denne veien etablerte hovedbebyggelsen seg fra omkring 1880. Storgata het først Måsaveien. I 1888 fikk veien sitt offisielle gatenavn.
57__Storgaten__Torvgaten_1904_-_Kopi
57__Storgaten__Torvgaten_2014_-_Kopi

 

En vinterdag i 1983 er lillestrømlingen Harald Kristiansen ute med fotoapparatet for å ta bilder da bokbutikken Karl P. Thorstensen blir revet sammen med seks andre trehus. Tomtene skulle renses for å gi plass til et kjøpesenter. Kjøpesenteret åpnet dørene i 1985. Lillestrøm fikk sitt første lyskryss i Storgata/Nittedalsgata. Trafikklysene ble fjernet da Storgata ble bygd om til gågate i 2008/09. Under gågaten ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og tv-kabler, fjernvarme og kjøling. Det renner cirka 35.000 liter vann under gaten som skal sørge for at snøen smelter. Gaten er dekket med 20.200 granittheller. Herligheten kostet i overkant av 50 millioner skattekroner.
56_Storgata_1983_-_Kopi
56_Storgata_2014_-_Kopi

 
ANBEFALES
GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
Usikker_vitenskap_Steven_E_Koonin
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
tvst_300
Minilager_Lillestrm
Bookis
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Monsens_revelje
Snublestein
Document
Festningsverk
Hverdagsprepping
Ja_til_kontanter_p_Facebook
The_Global_Walkout_s
SwebbTv
Faktisk_Waybackmachine_2023
Human_rights_service_Norway
flyradar
Klimarealistene_logo


GOLARGE_Hosting_2020
Bobilverden
Bobilbacecamp
Bobilpodden
Usikker_vitenskap_Steven_E_Koonin
EvenstadMusikk
Gear4music
backstagemusikk
Lillestrm_kirke
LILLESTRM_kommuneTV_ANBEFALES
tvst_300
Minilager_Lillestrm
Bookis
Hemali_helse_mat_og_livstilsmagasinet
Monsens_revelje
Snublestein
Document
Festningsverk
Hverdagsprepping
Ja_til_kontanter_p_Facebook
The_Global_Walkout_s
SwebbTv
Faktisk_Waybackmachine_2023
Human_rights_service_Norway
flyradar
Klimarealistene_logo